Nowość: dofinansowanie do 45% wartości zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Szczegóły:

 

 

Nasza firma zajmuje sie pozyskiwaniem dotacji unijnych i ich rozliczaniem.

Sprawdź czy mozesz pozyskać fundusze na swoją inwestycję. Napisz zapytanie a my skontaktujemy sie z Tobą : spektrum@spektrum.biz.pl.

 

Kredyt preferencyjny udzielany przez Bank Ochrony Środowiska

Kredyty preferencyjne przeznaczone są dla osób fizycznych i innych inwestorów (w zależności od województwa). Warunki kredytowe, w tym wysokość oprocentowania, zależą od: rodzaju kredytobiorcy (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, samorząd itp.), rodzaju przedsięwzięcia (np. budowa, modernizacja) i jego lokalizacji (województwo).
Źródło: http://www.bosbank.pl/i.php?i=700

Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego Rolnictwa Ekologicznego

Pożyczki na cele związane z podejmowaniem, prowadzeniem lub rozwijaniem rolnictwa ekologicznego, a także na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego lub ochronę środowiska; pożyczką mogą być również objęte działania i inwestycje związane z agroturystyką. Wysokość dofinansowania do 20.000 zł (w przypadku agroturystyki 15.000 zł). Dofinansowanie mogą uzyskać rolnicy bądź osoby prowadzące działalność agroturystyczną z województwa małopolskiego.
Źródło: http://www.marr.pl/pl/oferta_finansowa/pozyczki/pozyczki_ dla_rolnikow.html

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów preferencyjnych z BOŚ, WFOŚiGW w Warszawie udziela osobom pomocy finansowej, na realizację zadań o charakterze proekologicznym w postaci dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania preferencyjnych kredytów, udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dopłaty do kredytów zaciąganych na realizację inwestycji dotyczących: - budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę). Na rok 2007 środki przeznaczone na ten cel zostały wyczerpane.
Źródło: http://www.wfosigw.pl/oferta/oferta.htm

Dotacje z funduszy unijnych 2007 - 2013

I. ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

 1. Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 2. Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.1 "Obszary wiejskie".
 3. Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

II. PO Innowacyjna Gospodarka - wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych technologii z OZE na nowe inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym. Kryterium demarkacji stanowi innowacyjność projektu określona poprzez czas stosowania na świecie (3 lata) bądź stopień rozpowszechnienia danej technologii w branży na świecie.

 1. Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 2. Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.1 "Obszary wiejskie".
 3. Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

 1. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym - w 2008r. nabór do programu został już zakończony.
 2. Działanie 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza.

Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

 1. Działanie 9.1: Wysokosprawne wytwarzanie energii.
 2. Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
 3. Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych.
 4. Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych.

III. Regionalne programy operacyjne: wsparcie w zakresie projektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służących do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, gdzie będą realizowane projekty dotyczące:
- energetyki wodnej, wytwarzania biomasy oraz biogazu o wartości do 10 mln PLN,
- wytwarzania energii z pozostałych źródeł odnawialnych o wartości do 20 mln PLN.

 1. RPO Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Więcej informacji na temat dotacji z funduszy unijnych 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronach: http://www.parp.gov.pl, http://www.zporr.gov.pl